Điện thoại

iPhone 8 Plus 64G cũ (Đẹp 99%)

iPhone 8 Plus 64G cũ (Đẹp 99%)

8.590.000₫

Bảo hành vàng 6 THÁNG 1 ĐỔI 1 cả lỗi nguồn, màn hình, vân tay.

iPhone 7 Plus 128G cũ (Đẹp 99%)

iPhone 7 Plus 128G cũ (Đẹp 99%)

7.390.000₫

Bảo hành vàng 6 THÁNG 1 ĐỔI 1 cả lỗi nguồn, màn hình, vân tay

iPhone 7 Plus 256G cũ (Đẹp 99%)

iPhone 7 Plus 256G cũ (Đẹp 99%)

7.690.000₫

Bảo hành vàng 6 THÁNG 1 ĐỔI 1 cả lỗi nguồn, màn hình, vân tay

Samsung Note 9 128G Mới

Samsung Note 9 128G Mới

8.590.000₫
8.790.000₫

Máy nguyên zin, nguyên áp suất, còn chống nước

Samsung Note 9 128G cũ (Đẹp 99%)

Samsung Note 9 128G cũ (Đẹp 99%)

7.690.000₫

Máy nguyên zin, nguyên áp suất, còn chống nước

Samsung Note 9 128G 2 SIM cũ (Đẹp 99%)

Samsung Note 9 128G 2 SIM cũ (Đẹp 99%)

7.990.000₫

Máy nguyên zin, nguyên áp suất, còn chống nước

Samsung Note 9 128G 2 SIM Mới

Samsung Note 9 128G 2 SIM Mới

8.590.000₫

Máy nguyên zin, nguyên áp suất, còn chống nước

Sony Xperia 1 cũ (Đẹp 99%)

Sony Xperia 1 cũ (Đẹp 99%)

8.490.000₫

Bảo hành vàng 6 THÁNG 1 ĐỔI 1

0.01406 sec| 951.453 kb