Download ứng dụng HTC camera

 ​


HTC hôm nay đã bắt đầu đưa ứng dụng HTC Camera lên kho phần mềm trực tuyến Google Play. App vẫn chỉ có thể hoạt động với các thiết bị do HTC sản xuất mà thôi chứ không thể cài lên các sản phẩm khác, tuy nhiên động thái này giúp hãng cập nhật trình chụp ảnh một cách nhanh chóng hơn thay vì phải phát hành các bản update Over-The-Air nặng nề. Cũng trong dịp này HTC đã bổ sung các tính năng thuộc bộ EYE Experience cho những thiết bị được hỗ trợ. Trước đây HTC từng di chuyển một số phần mềm mình lên Google Play, chẳng hạn như HTC Weather, HTC Lock Screen, HTC ScribbleHTC Zoe (riêng app cuối cùng thì có thể dùng trên máy của các nhà sản xuất khác).

Tải về ứng dụng HTC Camera trên Google Play Store

Bài viết liên quan