Đặt hàng online: 098 235 1080     Bảo hành: 097 969 1080
Tai nghe Samsung Galaxy S4/S5/S6 150.000

Giảm còn 100.000đ cho khách mua điện thoại tại Mango

Bao da Samsung Galaxy Tab 10.1 200.000

Giảm còn 150.000đ cho khách mua Samsung Galaxy Tab tại Mango

Sạc & Cáp Samsung Galaxy Tab 10.1 400.000

Giảm còn 250.000đ cho khách mua điện thoại tại Mango

FB chat